Bin Majid Hotel

Full Page Advertisement

Hotel logos, images and texts are organized and designed.

 

Hotel logoları, görselleri ve metin organize edildi ve layout tamamlandı.